Coronavirus

In verband met de maatregelen omtrent het Coronavirus hanteert Pedycure de volgende huisregels.

  • Maak minstens één dag van te voren een afspraak.
  • Kom niet als je ziekteverschijnselen hebt zoals hoesten, koorts, vermoeidheid of ademhalingsproblemen.
  • Edy zal tijdens het maken van een afspraak de gezondheidscheck doen zoals voorgelegd door het RIVM.
  • Was grondig je handen voorafgaand van je bezoek aan, en bij binnenkomst van, de praktijk.
  • Kom alleen en neem niet iemand ‘voor de gezelligheid’ mee.
  • Tijdens de behandeling probeert Edy zoveel als mogelijk afstand te houden.
  • De praktijkruimte wordt meerdere malen per dag grondig ontsmet.
  • Gebruik van het toilet is momenteel niet mogelijk.
  • Edy is voorzien van een beschermend gelaatsscherm.
  • Gemaakte afspraken kunnen indien nodig minimaal 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd.

U wordt vriendelijk verzocht om aan deze huisregels te voldoen. Bedankt voor uw medewerking en een prettige behandeling bij Pedycure.